Funderings werk

Funderingswerk

Als u een huis of iets zwaars wilt bouwen is een solide fundering van groot belang. Metselen is een van de sterkste methodes om een fundering te maken.

In het geval van metselen wordt de fundering laag voor laag opgebouwd uit stenen, een gemetselde fundering kan dan ook zeer precies gemaakt worden. Gemetselde funderingen kunnen voor tal van toepassingen gebruikt worden. Zo kunnen er huizen op gebouwd worden maar is ook prima te gebruiken als fundering voor een garage of een tuinmuur.

Uiteraard moet het metselwerk wel goed uitgehard zijn alvorens begonnen wordt met de bouw maar dit kunnen we in de praktijk goed testen of het cement voldoende uitgehard is.

Daarnaast moet er rekening mee gehouden dat de metselen precies en zonder fouten gedaan wordt. De fundering moet immers in staat zijn om een bepaalde constructie te dragen. Daarom controleren we na elk vast aantal stenen of het werk nog goed gedaan wordt.

Grond- en funderingswerk wat wij zoals uitvoeren:

  • grondwerkzaamheden uitvoeren
  • funderingswerken uitvoeren
  • volle funderingsmuren metselen
  • vertinlagen aanbrengen

 

Wij werken  secuur en verantwoordelijk. Graag denken we in een vroeg stadium met u mee over een goed plan van aanpak voor uw project, zodat we wensen, budget en planning zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. We houden ons aan gemaakte afspraken, en hebben veiligheid voor onze medewerkers en de omgeving hoog in het vaandel staan.

Wilt u meer weten over traditioneel metselwerk?  Neem contact met ons op!